صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ایستگاه شارژ خودروی برقی شارژ قابل حمل
- Jan 21, 2017 -

① ویلا

با سه فاز متر چهار سیم، پارکینگ مستقل، می تواند استفاده از امکانات منبع تغذیه مسکونی موجود از توزیع داخلی جعبه اختصاص داده شده 10mm2 سوکت اختصاص داده شده و یا خط 16mm2 به گاراژ را، به ارائه قابل حمل منبع تغذیه قابل شارژ.

دوم مسکونی عمومی

دارای مجموعه ای ثابت از پارکینگ، الزامات عمومی برای گاراژ زیرزمینی (شارژ برای امنیت)، شما می توانید جامعه برای تبدیل امکانات منبع تغذیه اصلی استفاده کنید، باید در موجود ظرفیت بار به در نظر گرفتن جامعه، از جمله دره بار است. برنامه های خاص باید در محیط امکانات برق، برنامه و جامعه سازی جامعه برای تعیین است.


کپی رایت © BESEN-گروه همه حقوق محفوظ است.